هتل استقلالتهران
هتل اكسیناهواز
هتل قصر كوهستان بیرجندبیرجند
هتل اپل گلیتبریز
هتل حافظتهران
پله های فرار هتل اوینتهران
هتل بزرگ تهرانتهران
هتل حافظتهران
هتل فردوسیتهران
هتل مركزی ایرانتهران
هتل شهر رازشیراز
هتل الماسقم مقدس
هتل چشم انداز كیشكیش
هتل آپارتمان خوشبینمشهد
هتل استانداری مشهدمشهد
هتل پنج ستاره مشهدمشهد
هتل جنتمشهد

هتل آپارتمان ابریشممشهد

هتل آپارتمان صندوق بازنشستگی فولادمشهد

هتل آزادیمشهد

هتل سرشورمشهد

هتل میثاقمشهد

هتل ونكمشهد

هتل صفائیهیزد

هتل تهرانتهران

هتل بین المللی كوثراصفهان

هتل اكسیناهواز

هتل گسترشتبریز

هتل بزرگ تهرانتهران

هتل کیمیاتهران

هتل اوینتهران

هتل بزرگ فردوسیتهران

هتل رودكیتهران

هتل گیلانتهران

هتل بهارزاهدان

هتل آپارتمان الماسقم مقدس

هتل پارسیانقم مقدس

هتل آپادانامشهد

هتل اداره اتباء بیگانهمشهد

هتل اطلس مشهدمشهد

هتل جممشهد

هتل جهان مشهدمشهد

هتل كامرانیمشهد

هتل هما شماره2 مشهدمشهد

هتل آپارتمان امام جعفر صادقمشهد

هتل آتیمشهد

هتل ثامن الائمهمشهد

هتل شركت نفتمشهد

هتل نجف اشرفمشهد

هتل هدیمشهد

هتل بین المللی قصرمشهد

بیمارستان دیتهران

درمانگاه بیمارستان نفتآبادان

بیمارستان شازند اراكاراك

بیمارستان ارومیهارومیه

بیمارستان نفت جنوبالبصره

بیمارستان شركت ملی نفتاهواز

بیمارستان بجنوردبجنورد

بیمارستان سوانح سوختگی تبریزتبریز

بیمارستان دیتهران

بیمارستان 1000 تختخوابیتهران

بیمارستان امام خمینیتهران

بیمارستان ایران مهرتهران

بیمارستان بیناتهران

بیمارستان پاسارگادتهران

بیمارستان خیریه سید الشهداتهران

بیمارستان رسالتتهران

بیمارستان سیناتهران

بیمارستان كسریتهران

بیمارستان مدائنتهران

بیمارستان هاشمی نژادتهران

بیمارستان جهرمجهرم

بیمارستان خرم آبادخرم آباد

بیمارستان رشترشت

بیمارستان زاهدانزاهدان

بیمارستان روانپزشكی رازیشهرری

بیمارستان قلب الزهراشیراز

بیمارستان 96 تختخوابی فومنفومن

بیمارستان ایة الله گلپایگانیقم

بیمارستان آیت الله كاشانیكرمان

بیمارستان كیشكیش

بیمارستان 80 تختخوابی ولیعصرلامرد

بیمارستان 17 شهریورمشهد

بیمارستان جواد الائمهمشهد

بیمارستان گوهرشادمشهد

بیمارستان منتصریهمشهد

بیمارستان نیشابورنیشابور

مرکز چشم پزشکی نگاهتهران

بیمارستان میلادتهران

بیمارستان نفت آبادانآبادان

بیمارستان 96 تختخوابی آملآمل

بیمارستان اردبیلاردبیل

بیمارستان اسلامشهراسلامشهر

بیمارستان 350 تختخوابی اهوازاهواز

بیمارستان ایت ا… كاشانیبافت

بیمارستان 96 تختخوابیبوشهر

بیمارستان شمستبریز

بیمارستان زعیمتهران

بیمارستان آپاداناتهران

بیمارستان ایرانتهران

بیمارستان بقیه اللهتهران

بیمارستان پارستهران

بیمارستان خیریه الغدیرتهران

بیمارستان دكتر امامیتهران

بیمارستان رهبر انقلابتهران

بیمارستان شهدای یافت آبادتهران

بیمارستان كودكان مفیدتهران

بیمارستان نگاهتهران

ساختمان بیمارستان انصاریتهران

بیمارستان 50 تختخوابی چالوسچالوس

بیمارستان دماونددماوند

بیمارستان 96 تختخوابی رودسررودسر

بیمارستان آیت ا.. شاهرودیشاهرود

بیمارستان 24 تختخوابی فراشبندشیراز

بیمارستان مادرشیراز

بیمارستان 256 تختخوابی تامین اجتماعیقزوین

بیمارستان 12 فروردینكرمان

بیمارستان شفاكرمان

بیمارستان گرگانگرگان

بیمارستان پتروشیمی ماهشهرماهشهر

بیمارستان امام رضامشهد

بیمارستان علی ابن ابی طالبمشهد

بیمارستان رضویمشهد مقدس

بیمارستان ملایرملایر

بیمارستان 15خرداد ورامینورامین

بیمارستان خاتم الانبیاءتهران

فرودگاه اصفهاناصفهان

فرودگاه امام خمینیتهران

فرودگاه مهر آبادتهران

فرودگاه ساریساری

فرودگاه شیرازشیراز

فرودگاه عسلویهعسلویه

فرودگاه بوشهربوشهر

فرودگاه بندرعباستهران

فرودگاه دشت ناز ساریساری

فرودگاه سرخسسرخس

فرودگاه بین المللی خلیج فارسعسلویه

فرودگاه مشهدمشهد

دانشگاه آملآمل

دانشگاه محقق اردبیلاردبیل

دانشكده فنی دانشگاه اصفهاناصفهان

دانشگاه علوم پزشكی اهوازاهواز

دانشگاه تبریز- مدیریت فنیتبریز

دانشگاه آزاد اسلامی واحدعلوم تحقیقاتتهران

دانشگاه شهید بهشتیتهران

كوی دانشگاهتهران

دانشكده داروسازی دانشگاه تهرانتهران

دانشگاه افسری امام علیتهران

دانشگاه زابلزابل

دانشگاه شاهین شهرشاهین شهر

دانشگاه علوم پزشكیمشهد

مؤسسه دانشگاهی شمالآمل

دانشگاه آزاد اسلامی اردبیلاردبیل

دانشگاه صنعت نفتاهواز

دانشگاه علوم پزشكیبندر عباس

دانشگاه علوم پزشكیتبریز

دانشگاه ازاد حصارکتهران

دانشگاه علم وصنعتتهران

اعضای هیئت علمی دانشگاه هاتهران

دانشگاه آزاد اسلامی تهرانتهران

دانشگاه علوم و صنایع رجائیتهران

دانشگاه آزاد اسلامی ساریساری

دانشگاه آزاد شهر رضاشهرضا

دانشگاه امام رضامشهد

مدرسه تفرشاراك

مدرسه 3کلاسه بنياد آباداردبيل

مدرسه يک کلاسه شيلوه عليا اردبيل

مدرسه استثنائي طهماسبي اصفهان

مدرسه امام اصفهان

مدرسه انديشه اصفهان

مدرسه دخترانه عصمت اصفهان

مدرسه شهيد ابراهيم دادخواه اصفهان

مدرسه شهيد عبدالله پور اصفهان

مدرسه صداقت اصفهان

مدرسه نجمه فلاورجان اصفهان

مدرسه دخترانه نجابت برازجان

مدرسه ابومسلم روستاي ابراهيم آباد تدين نرماشير بم بم

مدرسه سجاديه بم بم

مدرسه شهيد زارع بم

مدرسه راهنمائي بندرعباس

مدرسه 10 كلاسه تنبك بوشهر

مدرسه 12كلاسه ام البنين بوشهر

مدرسه 16 كلاسه مالك اشتر بوشهر

مدرسه 5 كلاسه شهيد زارعي بوشهر

مدرسه 6 كلاسه دوبرهبوشهر

مدرسه 6 كلاسه شهيد فروتن بوشهر

مدرسه 9 كلاسه دهخدا گناوه بوشهر

مدرسه 9 كلاسه شريعتي بر دستان بوشهر

مدرسه ارم گناوه بوشهر

مدرسه بهشتي دير بوشهر

مدرسه پيش دانشگاهي فدك دير بوشهر

مدرسه جنت كاكلي بوشهر

مدرسه دير بوشهر

مدرسه راهنمائي 6 كلاسه گورك سادات بوشهر

مدرسه راهنمائي خديجه كبري بوشهر

مدرسه راهنمائي قدسي بوشهر

مدرسه راهنمايي زنده ياد محمد كردي بوشهر

مدرسه راهنمايي شهيدفاتحي مجرد بادوله بوشهر

مدرسه شهيدبرقيبوشهر

مدرسه نمونه شبانه روزي بوشهر

مدرسه10كلاسه شهيد ميگلي نژاد بوشهر

مدرسه راهنمايي بیرجند بيرجند

مدرسه سرعين پارس آباد

مدرسه مولوي پارس آباد

مدرسه راهنمايي طلوع آزادي تهران

مدرسه 20 كلاسه يگانه منطقه2تهران

مدرسه آقاي برهاني تهران

مدرسه ادب تهران

مدرسه تامين اجتماعي تهران

مدرسه روزبه تهران

مدرسه شهيد كلانتري تهران

مدرسه مصلح الدين محمدي تهران

مدرسه نمونه مردمي وارثان نور تهران

مدرسه دخترانه پيام جيرفت جيرفت

مدرسه شبانه روزي خضراء جيرفت

مدرسه كارو دانش چهارمحال و بختياري

مدرسه شبانه روزي زهكلوت رودبار رودبار

مدرسه صنايي سمنان

مدرسه ده كلاسه صادقيه سمنان سمنان

مدرسه تربيت سيرجان سيرجان

مدرسه محمود آباد سيرجان سيرجان

مدرسه 12 كلاسه امام خميني شاهرود

مدرسه طالقاني شاهرودشاهرود

مدرسه علميه شوش شوش

مدرسه 12 كلاسه عسلويه عسلويه

مدرسه امام خمينيقم

مدرسه 10 كلاسه خدابخشيقم

مدرسه ايتام امجدي قم

مدرسه توحيد قم

مدرسه خيريه قم

مدرسه شهرك مهديه قم

مدرسه فضيلت قم

مدرسه شهيد باهنر قم مقدس

مدرسه راهنمايي رسالت رابر کرمان

مدرسه اراج شهرك لويزان3 ارتش كرج

خوابگاه مدرسه شبانه روزي عشايري رابر كرمان

سلف سرويس مدرسه شهيد مهدوي ماهان كرمان

مدرسه 1 كلاسه علامه دهنويه كوه بادموئيه كرمان كرمان

مدرسه 10 كلاسه فاطميه دانش زرند كرمان

مدرسه 12 كلاسه حاج اكبر عرب نژاد زرند كرمان

مدرسه 15 كلاسه نسيبه كرمان كرمان

مدرسه 2 كلاسه حجر ابن عدي رودبار كرمان

مدرسه 22بهمن روستاي عزيزآباد رستم آباد نرماشير كرمان

مدرسه 3 كلاسه حجرابن عدي رودبار كرمان

مدرسه 3 كلاسه شهيد باهنر دهنو زمان آباد فهرج كرمان

مدرسه 5 كلاسه تفرشي كرمان

مدرسه 5 كلاسه رحمت آباد ريگان بم كرمان

مدرسه 5 كلاسه روستاي برج معاذ نرماشير كرمان

مدرسه 5 كلاسه روستاي كلات مالك قلعه گنج كرمان

مدرسه 5 كلاسه شهيد تاج آبادي كرمان

مدرسه 5 كلاسه شهيد قرني روستاي اسلام آباد زرند كرمان

مدرسه 5 كلاسه عصمتيه نظام آباد نرماشير كرمان

مدرسه 5 كلاسه غدير تورنج نرماشير كرمان

مدرسه 5كلاسه پروين اعتصامي كوهبنان كرمان

مدرسه 6 كلاسه روستائي رضويه ريحانشهر كرمان

مدرسه 6كلاسه نبوت ريحان شهر زرند كرمان

مدرسه 9 كلاسه امام خميني(ره) بافت كرمان

مدرسه 9 كلاسه شاهد زرند كرمان

مدرسه 9 كلاسه كارياب كرمان

مدرسه 9كلاسه شهيد چمران بزنجان بافت كرمان

مدرسه 9كلاسه هاجربافت كرمان

مدرسه ابتدائي سه كلاسه تاج آباد و راهنمائي سهكلاسه مرنساء نرماشير بمكرمان

مدرسه استعداد هاي درخشان كرمان

مدرسه امام خميني وكيل آباد ارزوئيه كرمان

مدرسه امام علي كرمان

مدرسه بدر ماهان كرمان كرمان

مدرسه بنت الهدي سيرجان كرمان

مدرسه پيش دانشگاهي وليعصر ناحيه يك كرمان كرمان

مدرسه جليل آباد قلعه گنج كرمان

مدرسه حسن توكلي كرمان كرمان

مدرسه حضرت فاطمه الزهرا(س) دهسرد بافت كرمان

مدرسه دولتي راهنمائي رحمتيان كرمان

مدرسه راهنمائي 9 كلاسه 15 خرداد بم كرمان

مدرسه راهنمائي رسالت زرند كرمان

مدرسه راهنمائي3كلاسه شهداء قوام آباد كرمان

مدرسه راهنمايي انديشه كرمانكرمان

مدرسه راهنمايي روستاي جوشان گلبافت كرمان كرمان

مدرسه راهنمايي شهيد ايرانمنش بافتكرمان

مدرسه راهنمايي عصمتيه كرمان

مدرسه رسالت بافت كرمان

مدرسه روستاي سلطان آباد ريگان كرمان

مدرسه سعادت آباد كرمان كرمان

مدرسه سميه كرمان كرمان

مدرسه سه كلاسه روستاي كروك نرماشير بم كرمان

مدرسه شبانه روزي تازه تاٌسيس كرمان

مدرسه شبانه روزي ساردوئيه كرمان

مدرسه شبانه روزي هاجر كرمان

مدرسه شهيد باهنر گوهر بافت كرمان

مدرسه شهيد بهشتي كرمان

مدرسه شهيد چمران دهبكري بم كرمان

مدرسه شهيد قدوسي قاسم آباد نرماشير كرمان

مدرسه شهيد منتظري مير آباد ارجمند نرماشيركرمان

مدرسه شيخ مفيد كرمان

مدرسه عباس صباحي كرمان كرمان

مدرسه علويه كرمان

مدرسه فكري5 كلاسه بم كرمان

مدرسه كارو دانش ريگان كرمان

مدرسه كودكان استثنائي جسمي حركتي كرمان كرمان

مدرسه كودكان استثنائي كرمان كرمان

مدرسه نوابي چترود كرمان كرمان

مدرسه هاجر ماهان كرمان

مدرسه2كلاسه آيت الله مدني سيرچ كرمانكرمان

مدرسه6كلاسه بلال رابر كرمان

مدرسه راهنمائي كلاسه12 گناوه گناوه

مدرسه راهنمايي نهبندان

مدرسه راهنمايي 6 كلاسه بركتهرات

ساختمان مدرسه يزد

مدرسه 6 كلاسه مروست يزد

مدرسه راهنمايي سمانه يزد

مدرسه 3 كلاسه اردبيل

مدرسه روستاي صلوات اردبيل

مدرسه 10كلاسه اصفهان

مدرسه استقلال باغ بهادران اصفهان

مدرسه امير كبير گلپايگان اصفهان

مدرسه ايثار اصفهان

مدرسه سينما اصفهان

مدرسه شهيد رفيع پور اصفهان

مدرسه صحيفه اصفهان

مدرسه عصر انقلاب اصفهان

مدرسه 10 كلاسه برازجان برازجان

مدرسه 5 كلاسه مولوي بروات بم

مدرسه راهنمائي مريم مقدس بم بم

مدرسه سميه بم بم

مدرسه شهيد فرامرز پور بم

مدرسه راهنمايي بوشهر بوشهر

مدرسه 10كلاسه جاويد كازروني بوشهر

مدرسه 12كلاسه فاضل جمعي بوشهر

مدرسه 4 كلاسه درودگاه بوشهر

مدرسه 6 كلاسه هلپه اي بوشهر

مدرسه 6 كلاسه سعدي كنگان بوشهر

مدرسه 8 كلاسه امام حسن ديلم بوشهر

مدرسه 9 كلاسه ديلم بوشهر

مدرسه آزادگان اهرم بوشهر

مدرسه باهنر بوشهر

مدرسه پيش دانشگاهي دكتر حسابي جم بوشهر

مدرسه پيش دانشگاهي كاكي بوشهر

مدرسه دخترانه حجاب بوشهر

مدرسه راهنمائي 6 كلاسه قدس بوشهر

مدرسه راهنمائي حضرت مريم عامري بوشهر

مدرسه راهنمائي طالقاني قبا كلكي بوشهر

مدرسه راهنماي شهيد تهمتن باغك بوشهر

مدرسه راهنمايي شهيد موسوي مال قائد بوشهر

مدرسه شهيد زنگي گناوه بوشهر

مدرسه مصطفوي بوشهر

مدرسه- 10كلاسه نبوت بوشهر

مدرسه12 فروردين بوشهر

مدرسه 6كلاسه عفت پارس آباد

مدرسه عصمت پارس آباد

مدرسه تزكيه تاكستان

مدرسه شهيد بهشتي تهران

مدرسه آئين روشن تهران

مدرسه آيت الله شاه آبادي تهران

مدرسه امام صادق تهران

مدرسه دكتر حسابي تهران

مدرسه شهيد صياد شيرازي تهران

مدرسه شهيد لالي تهران

مدرسه نجم تهران

مدرسه هفتم تير مدرس تهران

مدرسه راهنمايي شهيد مصطفي خميني جيرفتجيرفت

مدرسه فاطميه جيرفت جيرفت

مدرسه علميه ولي عصر خوانسار

مدرسه داهوبي زرند

مدرسه 10 كلاسه گوهر شاد سمنان سمنان

مدرسه اشرفي اصفهاني سيرجان

مدرسه شهيد نادري خليل آباد سيرجان

مدرسه علميه شادگان شادگان

مدرسه پروين اعتصامي شاهرود

مدرسه شهيد صدوقي شاهين شهر

مدرسه 12 كلاسه شهريار شهريار

مدرسه راهنمايي شهيد چمران فرون آباد

احداث مدرسه 12 كلاسه امير كبير قم

مدرسه امام موسي صدر قم

مدرسه ايتام قم قم

مدرسه حيدر آباد قم

مدرسه سلامت قم

مدرسه شهيد واعظي قم

احداث مدرسه مكتب القرآن قم مقدس

مدرسه ناصر ديوان قم مقدس

مدرسه 360 نفره كارودانش ناحيه 1 كرج كرج

مدرسه نمونه هاجر ماهان كرمان

راين مدرسه شبانه روزي پروين اعتصامي كرمان

مدرسه كرمان

مدرسه 10 كلاسه شهداي راور كرمان

مدرسه 12 كلاسه توحيد كرمان كرمان

مدرسه 15 كلاسه زينبيه شهر بابك كرمان

مدرسه 17 شهريور كرمان

مدرسه 22بهمن بم كرمان

مدرسه 2كلاسه وحدت و ابن سينا عباس آباد رودبار كرمان

مدرسه 3 كلاسه حسين آباد نعيم آباد فهرج كرمان

مدرسه 4 كلاسه جوزم شهر بابك كرمان

مدرسه 5 كلاسه دشتاب و كيسكان بافت كرمان

مدرسه 5 كلاسه رودكي انار رفسنجان كرمان

مدرسه 5 كلاسه روستاي طبق نمداد رودبار كرمان

مدرسه 5 كلاسه شهيد آباد رودبار كرمان

مدرسه 5 كلاسه شهيد جاويدان فهرج كرمان

مدرسه 5 كلاسه شهيد محمدي شهداد كرمان كرمان

مدرسه 5 كلاسه علي آباد زرند كرمان

مدرسه 5 كلاسه فهرجكرمان

مدرسه 5كلاسه روستاي گنجان بافت كرمان

مدرسه 6كلاسه روستاي محمدآباد كنجكي ريگان بم كرمان

مدرسه 9 كلاسه اختيارآباد كرمان كرمان

مدرسه 9 كلاسه حضرت سكينه بنت الحسين كرمان

مدرسه 9 كلاسه شهيد ايرامنش كرمان كرمان

مدرسه 9كلاسه شبانه روزي رابر كرمان

مدرسه 9كلاسه فلسطين رابر كرمان

مدرسه آيت ا… طالقاني چغوكيكرمان

مدرسه ابوذر محمد آباد رودشور ريگان بم ومدرسه يوسف آباد ريگان بمكرمان

مدرسه اسد آباد كرمان

مدرسه امام صادق(ع) كرمان كرمان

مدرسه اميركبيركهنوج كرمان

مدرسه بنت الهدي جيرفت كرمان

مدرسه پنج كلاسه شهيد رجائي ريگان بم كرمان

مدرسه توكلي راور كرمان

مدرسه جيحونكرمان

مدرسه حسين آباد پشت رود نرماشيركرمان

مدرسه خاتم الانبياء كرمان

مدرسه راه دهشيب كرمان

مدرسه راهنمائي باهنر جيرفت كرمان

مدرسه راهنمائي كوثر فهرج و مدرسه ابتدائي شهداي مكه فهرج كرمان

مدرسه راهنمايي 3 كلاسه روستاي دازانكرمان

مدرسه راهنمايي حكيم فارابي كرمان

مدرسه راهنمايي شش كلاسه قائم آباد كرمان كرمان

مدرسه راهنمايي شهيد حجيني نژاد كرمان

مدرسه راهنمايي نواب صفوي بافت كرمان

مدرسه رفيع آباد كرمان

مدرسه روستاي شريف آباد بخش ريگان بم كرمان

مدرسه سعادت روستاي استحكام شهداد كرمان

مدرسه سه كلاسه بهرام آباد كرمان

مدرسه سه كلاسه نرماشير كرمان

مدرسه شبانه روزي زهكلوت رودبار ساختمان خوابگاه و سلفكرمان

مدرسه شبانه روزي عنبر آباد كرمان

مدرسه شريعتي زرندكرمان

مدرسه شهيد بزماني ريگان بم كرمان

مدرسه شهيد بهشتي راور كرمان

مدرسه شهيد خواجه بم كرمان

مدرسه شهيد محمد جلالي محمد آباد ريگان بم كرمان

مدرسه شهيد نكوئي ده چنار زرند كرمان

مدرسه عاليه اكبر آباد كرمان

مدرسه علامه حلي زرند كرمان

مدرسه فقاهت طاهر آباد كرمان كرمان

مدرسه قائم آباد كرمان

مدرسه كودكان استثنائي بردسير كرمان

مدرسه كودكان استثنائي فروغ ارزوئيه كرمان

مدرسه نرجسيه – کار و دانش كرمان

مدرسه ولايت راور كرمان

مدرسه هيجده كلاسه امام خميني كرمان كرمان

مدرسه5كلاسه علامه طباطبائي ريگان بمكرمان

مدرسه خوشنويسان گلپايگان گلپايگان

مدرسه ايه الله خوئي مشهد

مدرسه صابر ورزنه

مدرسه استثنايي ساوجبلاغهشتگرد

ساختمان مدرسه – خیرین يزد

مدرسه دهنو يزد

مدرسه نايبند يزد

بانك سرمايه گذاري مسكن اراك

بانك امين و بهداري اصفهان

بانك كار آفرين تهران

بانك مركزي امين تهران

ساختمان ورزشگاه بانك مركزي تهران

بانك مسكن زنجان

بانك مسكن سمنان

بانك پارسيان كرمانشاه

بانك صادرات مشهد مقدس

بانك سينا اسلامشهر

بانك صادرات ايران اصفهان

بانك مركزي تهران

بانك ملت تهران

مجتمع داوديه بانك مركزي تهران

بانك ملي زنجان

بانك مسكن كرمان

بانك ملي مشهد

شركت بنيان اردبيل

شركت گاز شمال غرب اردبيل

شركت گيلان پاتنگ انزلي

شركت ملي حفاري ايران اهواز

مهمانسراي شركت نفت خرمكوشك اهواز

شركت مديكس تاكستان

شركت دارو سازي زكرياي تبريز تبريز

شركت ملي گاز ايران پروژه سرابتبريز

شركت كاويان تهران

شركت اكو پارس تهران

شركت توفيق دارو تهران

شركت سوپرپايپ تهران

شركت ماهان تهران

شركت واگن سازي تهران تهران

شركت پرشين گلف جزيره كيش

شركت ملي گاز ايران رشت

شركت تجهيزات مدارس ايران ساري

شركت شكرقند شاهرود شاهرود

شركت پتروشيمي برزويه عسلويه

شركت نابان قشم

طرح و توسعه شركت باريج اسانسكاشان

مدرسه راهنمائي 9 كلاسه 15 خرداد بم ( شركت هزار پيمان) كرمان

شركت عمراني پرديس آشيان سپهر كنگان

شركت تجهيزات ساختماني مشهد

شركت تعاوني مسكن مشهد

شركت گلستان مشهد مقدس

شركت جهاد نصر خراسانمشهد مقدس

هتل شركت نفتمشهد مقدس

شركت ايثارگران ياسوج

شركت شهركهاي صنعتي استان اردبيل اردبيل

شركت گاز استان گيلان

شركت تعاوني ايثارگران اهواز

شركت نفت اهواز

شركت فولاد بندر عباس

شركت گاز تبريز

شركت گاز منطقه 8تبريز

شركت داروسازي ايران هورمنتهران

شركت مخابراتتهران

شركت برتر تهران

شركت داروسازي آريا تهران

شركت فكور صنعت تهران

شركت مخابرات تهران

شركت برنز جاده مخصوص كرج

شركت گاز شهرستان جلفا جلفا

شركت مخابرات رشت رشت

شركت مخابراتسمنان

شركت تعاوني شباهنگ شهريارشهريار

شركت نستله ايران قزوين

شركت پرتو کرج

شركت گاز كرمان كرمان

هنرستان كار و دانش بم ( شركت كرمان زاويل) كرمان

شركت خوزستان سايه كيانپارس

شركت باطري سازي نيرو مشهد

شركت آب و فاضلاب مشهدمشهد مقدس

شركت تيتكان مشهد مقدس

شركت شالده مشهد مقدس

شركت بادگيرسازان ايساتيسهرات

شركت فولاد يزد يزد

وزارت علوم تهران

سازمان کشتیرانی تهران

برج راه آهن تهران

برج بهشهر*

برج آسمان*

برج آب نیرو*

آتی ساز اوین*

سینما پردیس پارک ملت*

برج میلاد

وزارت راه و ترابری تهران

برج گردان نواب تهران

برج تهران تهران

برج ارتباطات*

برج آرمیتا*

آتی ساز سوهانک*

مجلس شورای اسلامی*

برج قوامین*

نیروگاه اتمی بوشهر*

شركت بنيان اردبيل

شركت گاز شمال غرب اردبيل

شركت گيلان پاتنگ انزلي

شركت ملي حفاري ايران اهواز

مهمانسراي شركت نفت خرمكوشك اهواز

شركت مديكس تاكستان

شركت دارو سازي زكرياي تبريز تبريز

شركت ملي گاز ايران پروژه سراب تبريز

شركت كاويان تهران

شركت اكو پارس تهران

شركت توفيق دارو تهران

شركت سوپرپايپ تهران

شركت ماهان تهران

شركت واگن سازي تهران تهران

شركت پرشين گلف جزيره كيش

شركت ملي گاز ايرانرشت

شركت تجهيزات مدارس ايران ساري

شركت شكرقند شاهرودشاهرود

شركت پتروشيمي برزويه عسلويه

شركت نابان قشم

طرح و توسعه شركت باريج اسانس كاشان

مدرسه راهنمائي 9 كلاسه 15 خرداد بم ( شركت هزار پيمان)كرمان

شركت عمراني پرديس آشيان سپهر كنگان

شركت تجهيزات ساختماني مشهد

شركت تعاوني مسكنمشهد

شركت گلستان مشهد مقدس

شركت جهاد نصر خراسان مشهد مقدس

هتل شركت نفت مشهد مقدس

شركت ايثارگران ياسوج

شركت شهركهاي صنعتي استان اردبيل اردبيل

شركت گاز استان گيلان

شركت تعاوني ايثارگران اهواز

شركت نفت اهواز

شركت فولادبندر عباس

شركت گاز تبريز

شركت گاز منطقه 8تبريز

شركت داروسازي ايران هورمن تهران

شركت مخابرات تهران

شركت برتر تهران

شركت داروسازي آريا تهران

شركت فكور صنعت تهران

شركت مخابرات تهران

شركت برنز جاده مخصوص كرج

شركت گاز شهرستان جلفا جلفا

شركت مخابرات رشترشت

شركت مخابرات سمنان

شركت تعاوني شباهنگ شهريار شهريار

شركت نستله ايران قزوين

شركت پرتو کرج

شركت گاز كرمان كرمان

هنرستان كار و دانش بم ( شركت كرمان زاويل)كرمان

شركت خوزستان سايه كيانپارس

شركت باطري سازي نيرومشهد

شركت آب و فاضلاب مشهدمشهد مقدس

شركت تيتكان مشهد مقدس

شركت شالده مشهد مقدس

شركت بادگيرسازان ايساتيس هرات

شركت فولاد يزد يزد