درهای بیمارستانی
در بادبزنی بیمارستانی
درب اتاق عمل بیمارستان بادبزنی
image

درهای بیمارستانی

دربهای بادبزنی(درب های بیمارستانی) برای مکان های پر تردد که نیاز به بازوبسته شدن لنگه در از دو طرف می باشد مانند اتاق عمل و بخش های مربوط به آن در بیمارستان ها و همچنین مکان های پر رفت و آمد در ساختمان های عمومی استفاده می گردد. معمولا درهای بادبزنی شامل لولای مخصوص، شیشه دید، ضربه گیر استیل و…