مشتری عزيز، بابت زماني که براي پاسخ‌دهی به اين نظرخواهي صرف می‌کنید، قدردان شما هستيم.
نظرات شخص شما تاثير مستقیمی در بهبود عملکرد مجموعه صنعتی نودر خواهد داشت. متشکريم از اينکه پاسخ خود را در صداقت کامل با ما به اشتراک می‌گذارید.

    نحوه آشنایی با شرکت نودر: 6- نسبت ارزش کالای خریداری شده به قیمت آن چقدر است؟ 9- آيا در پروژه‌هاي بعدي خود از محصولات شرکت نودر استفاده خواهيد کرد؟