توضیحات تکمیلی

ابعاد

با هر اندازه ای, مطابق ابعاد استاندارد نودر

نوع ایمنی

4, دو, سه, یک, یک-A

error: Content is protected !!