درهای داروسازی
درهای داروسازی
در داروسازی
درب داروسازی

درهای داروسازی

کلیه درهای مورد نیاز کارخانجات داروسازی، از جمله درهای با جاسازی شیشه های دوجداره بدون قاب جهت جلوگیری از رشد پایروژن، ساخته شده از ورقهای ضد باکتری (Anti-Bacterial) با قابلیت نصب هر گونه تجهیزات جانبی از قبیل قفل های برقی،لوازم کنترل تردد،انواع دربندهای هیدرولیک و همچنین درهای دوقطعه ای معروف به…