دستورالعمل نصب چهارچوب

برای نصب مطلوب و بدون نقص چهارچوب رعایت نکات زیر الزامی است:

 • قبل از کارگذاشتن چهارچوب حتماً از برابر بودن قطرهای ضربدری آن اطمینان حاصل نمایید.
 • هنگام نصب چهـارچوب از قـرار گرفتن آن در جهت صحیح از لحـاظ جهت بازشـو، و همچنین طرف بالا و پایین آن اطمینان حاصل کنید.
 • در هنگام کار گذاشتن چهارچوب حتماً ضلع بالای آن(کلاه چهارچوب) با تراز کنترل شود.
 • قبل از تثبیت چهارچوب، تمام جهات آن از داخل، بویژه دو ضلع جانبی آن می‌بایست با تراز و شاقول کنترل شود.
 • شاخ‌های تاشوی چهارچوب‌ها حتماً به سمت بیرون خم شوند تا اتصال چهارچوب به دیوار محکم گردد.
تراز و شاقول چهارچوب

برای جلوگیری از انحنای چهارچوب به سمت داخل هنگام نصب رعایت نکات زیر الزامی است:

 • درهنگـام ملات ریـزی برای جلوگیـری از احتمال انحنـای چهـارچوب به داخل، می‌بایست قالب نصب |ــــــــــــــ| ارسـال شده را داخـل قابلمـه چهـارچوب قـرار دهید.
 • قالب نصب در داخل قابلمه چهارچوب با فشار قرار داده می‌شود. که پس از ملات ریزی و سفت شدن آن چهارچوب، از همان قالب برای چهارچوب‌های هم اندازه دیگر استفاده می‌گردد..
 • حتماً پُر کردن داخل چهارچوب بتدریج در سه مرحله با ملات ماسه و سیمان انجام شود.
 • اگر چهارچوب آستانه دار باشد حتماً فضای زیر آستانه نیز از ملات پُر شود.
 • برای جلوگیری از زنگ زدگی چهارچوب بهتر است برای پرکردن داخل آن از گچ استفاده نشود.
 • تذکر: به تعداد اندازه‌های مختلف چهارچوب‌های سفارش شده ، قالب نصب ارسال می‌گردد.

نحوه تثبیت چهارچوب نسبت به کف تمام‌شده و دیوار به شرح ذیل می‌باشد:

 • در دو طـرف پایین چهارچـوب علامت کف حک شده است. پس حتماً به آن توجه داشته باشید.
 • این علامت انتهای لنگه در، خط کف تمام‌شده و بادخور بین آنها را نشان می‌دهد.
 • خط کف حک شده روی چهارچوب باید با سطح کف تمام‌شده نهایی همسطح و همتراز باشد.
 • سطح تمام‌شده نهایی دیوار ، باید با لبه پشت چهارچوب برابر باشد.
 • بهتر است چهارچوب هم عرض دیوار انتخاب شود.
خط کف تمام شده و بادخور

برای نصب چهارچوب تمامی درها، به ویژه درهای با یراق آلات خاص رعایت موارد زیر الزامی است:

یکی از نکات مهمی که در زمان طراحی و جایگذاری چهارچوب‌ها باید به آن دقت ویژه‌ای داشت. توجه به باز شدن کامل لنگه‌درها بصورت 90 درجه است. دلیل این امر هم عدم برخورد یراق آلات همچون دستگیره پلاک، آرام‌بند یا فنر هیدرولیک و حتی قفل خروج اضطراری در درهای ضد حریق با دیوار مجوار می‌باشد. درنتیجه می‌بایست چهارچوب حداقل 10 سانتی‌متر از کُنج دیوار فاصله داشته باشد. 

آرام بند بر روی لنگه و چهارچوب